Overkom social angst med identitetsterapi, med større ro og kontrol indenfor 30 dage. 
- Også hvis du har været ramt i årevis... med succesgaranti!


Et 3-måneders selvudviklende og personlighedsstyrkende id-psykoterapiforløb, der er specifikt skabt til at overkomme social angst - privat, socialt, på studiet og arbejdet.

Ja tak til en gratis introsamtale!
Daniel-klar-til-psykoterapi-mod-venstre-gennemsigtig-edited

Styrk din selvfølelse og overkom social angst, med større ro og kontrol indenfor 30 dage. 

- Også hvis du har været ramt i årevis... med succesgaranti!


3-måneders selvudviklende og personlighedsstyrkende terapiforløb, specifikt skabt til at overkomme social angst - privat, socialt, på studiet og arbejdet.

Ja tak til en gratis introsamtale!
Daniel-klar-til-psykoterapi-mod-venstre-gennemsigtig-edited

Under forløbet kan du blive i stand til at...

✔️ Slippe den hæmmende sociale angst, så du kan begynde et nyt socialt kapitel og øge livsglæden.

✔️ Udvikle sociale relationer, privat og på arbejde, så du føler mere mening med livet og glæde i hverdagen.

✔️ Opbygge et nyt socialt liv ved at deltage i sociale aktiviteter, så du får del i fællesskaber og danner en større omgangskreds.

✔️ Møde nye mennesker og gå på dates, så du kan udvikle nye venskaber og finde en kæreste.

✔️ Blive tryg i at tage ordet privat, socialt, på studie og arbejde, så du bliver set, hørt og styrker din indre selvfølelse.

✔️ Holde taler og præsentationer på studie eller arbejde, så du viser din fulde kompetencer frem og får nye muligheder i livet.

Opstart mandag den 1. april
2 ledige pladser
Særlig intropris

Id-terapi sætter din sociale angst fri.

Social angst er en frygt for at blive negativt bedømt. Den har rod i en ældgammel angst for ikke at være god nok - og blive udstødt af flokken - derfor går vores krybdyr-hjerne i overlevelse.

Du kender nok udtrykket: "følelserne løb af med mig". Og lige nu, er det nøjagtig det, som din sociale angst gør. Den overtager og styrer dine tanker, følelser, din krop og din adfærd.

Tanke, følelse, krop og adfærd opstår altid i unikke kombinationer og hver kombination udgør tilsammen et reaktionsmønster.

Faktisk har alle vores følelsesmæssige tilstande en automatisk reaktion, som aktiverer et bestemt mønster. Angst er en ekstrem variant fordi kroppen også tænder for overlevelseskontakten.  

De 3 lag ift social angst kontrol 2

Sådan giver id-terapi dig kontrollen over social angst
Id-terapi gør dig først super-bevidst om, og ekspert i at forstå, dine tanker, følelser, din krop og adfærd. 

Når du er bevidst om hvad der sker, når dit automatiske sociale-angst-mønster aktiveres, kan du træne dig selv i at overtage kontrollen, afbryde reaktionen og gøre noget nyt.

Forestil dig et kirkeorgel hvor hver tangent åbner en luge med en lyd. I dit liv åbner hver tangent en tanke, følelse eller adfærd. Når du slipper en tangent, giver du plads til selv at vælge en ny.

Bevidsthed, forståelse, kontrol og nye valgmuligheder er det, som du først træner, med både dine tanker, følelser, krop og adfærd.

Det id-terapi særligt kan og som skaber store personlige forandringer er, når du opdager, at dine mange reaktionsmønstre faktisk også er forskellige sider af din personlighed.

Sådan forandrer id-terapi dig og din sociale angst (for altid)
De her sider kan fx kaldes "din..." sociale angst, perfektionist, kontrollant, dommer, indre barn, sårede del, ikke-gode-nok osv. 

Øvelsen er at leve dig selv ind i de sider, som (du opdager) udgør din sociale angst. Når du gør det, mærker, føler, tænker og agerer du som denne side af dig. Men... Du er i fuld bevidsthed og kontrol!

Herindefra kan du korrigere og balancere den sociale angst.

Dette arbejde sætter dig fri! Du lærer at være i ro, træde ud af den sociale angst og finde ind i fx en rolig eller nærværende side af dig selv. Med andre ord, bliver du mester over din personlighed!

Forløbet giver dig derved først mere kontrol over de elementer der udgør din sociale angst og derefter bliver du mester over angsten. 

Og da id-terapi samtidig styrker din selvfølelse betyder det også, at din sociale angst, frygten for at blive bedømt, mister sin styrke.

Det er lige mig - book Introsamtale
Jeg kan anbefale både Daniel og den form for terapi han bruger.

Jeg tog kontakt til ham, fordi jeg kæmpede med en skamfølelse, der specielt kom til udtryk i sociale sammenhænge.

Før var jeg enormt påvirket af negative tanker og følelser, men under sessionerne fik jeg en række forskellige værktøjer, der gjorde det nemmere at håndtere dem og ’mig selv’. 

- MN (klient efter 3 måneders forløb)

SOCIALIS-FORLØBET
baseret på id-psykoterapi

Forløbet har jeg navngivet 'Socialis' - fra latin - at være social / selskabelig og at være en del af en gruppe - hvilket virkede passende.

Dit forløb går igennem forskellige faser henover en række moduler:

1. Du oparbejder opmærksomhed og bevidsthed omkring dig og din sociale angst.
2. Du bruger denne viden og indarbejder teknikker, der giver dig kontrol og reducerer din sociale angst, her og nu.
3. Du arbejder med dine dybe personlighedsmønstre for at mestre og balancere den sociale angst indefra.
4. Du træner at opleve social frihed - frihed fra social angst - 
privat, socialt, på studie og arbejde.

Modulbeskrivelserne herunder er vejledende og viser udviklingen i forløbet.

Her får du en forståelse for angstens rolle i livet og opdager hvorfor din sociale angst er opstået.

Klarhed og forståelse tager toppen af intensiteten og skaber et fundament at arbejde ud fra.

Her lærer du om de mekanismer og de instinktive reaktioner i kroppen, som starter det, du kender som social angst.

Du træner at blive bevidst om din krops reaktioner, beskrive deres energimønster, og få fornemmelserne til at forsvinde igen.

Her bliver du bevidst om de mønstre af tanker, følelser, kropsfornemmelser og adfærd, der udgør og holder din sociale angst ved lige.

Derved begynder du at kunne opdage og undersøge angstens elementer. Dette ændrer angsten, da den derved ikke overtager dig mere.

Under forløbet vil du løbende teste din nye bevidsthed, øvelser og træning ude i hverdagens situationer.

Til at starte med, skal du ikke "gøre noget" - der skal du observere dig selv, dine mønstre og udføre øvelserne, i dig selv. 

Her går du i dybden med kognitiv adfærdsterapi og bruger din nye bevidsthed, om dine tanker, til at udfordre og forandre dem, når de opstår.

Dette er første lag af din mentale træning i at tage kontrollen.

Her går du ind i andet lag af din mentale træning med metakognitive metoder.

Du lærer "her og nu" at træde ud af dine tanker, følelser og ukonstruktive adfærd. Udefra, i 3. person, vil du kunne analysere og evaluere "hvad der sker" og træne dig selv i at vælge "at gøre noget nyt". 

Du lærer metoden "formarbejde" der træner dig i at træde ind i - eller påklæde dig - dine mange personlighedsmønstre. 

I fuld kontrol, arbejder du inde i dybden af dit psykiske liv. Herfra balancerer og forandrer du den sociale angst - for altid.

Med formarbejdet , vil du lærer mønstrene at kende som unikke personlighedssider af dig selv. Du vil opdage hvordan de bidrager til et formål og er styrkesider.

Du vil forandre din sociale angst på et dybt mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt niveau og tage kontrol over den.

Social angst vil aldrig være den samme "fjende" i livet, efter denne træning.

Her samler du hele forløbet og bruger metoderne til at vælge nye former, (tanke-føleles-adfærdsmønstre) der skal styre dit sociale liv fremadrettet.

Du oplever her hvordan frihed fra social angst føles og opleves, så du kan genskabe tilstanden igen og igen.

Du har kontrollen over dig selv og friheden til at være den du gerne vil være og gøre det du gerne vil! 

Lad mig starte op - book introsamtale
Anbefalinger:
Jeg kan anbefale både Daniel og den form for terapi han bruger. - MN
Jeg kan helhjertet anbefale Daniel! - Dorthe A.

Varm anbefaling. - Thomas J. 


SOCIALIS-FORLØBET
Indhold & Pris

Glem alt om, hvad du tidligere har prøvet eller hvad andre tilbyder, fordi dette forløb er anderledes! Du arbejder målrettet med din sociale angst og det gør du effektivt med en forløbspakke, der indeholder mere end "blot" en times terapi om ugen!

Herunder finder du elementerne (og den bedste løsning jeg kan forestille mig) til at hjælpe dig til at overkomme din sociale angst.

Forløbet foregår enten 100% online eller med terapi-sessioner i København.

De 9 Formidable Socialis Terapi-sessioner
[værdi: 18.000,-]
På dine udvidede 1,5 - 2 timers terapisessioner, opbygger du bevidsthed om dig selv, med fokus på din sociale angst. Du lærer og øver at håndtere din sociale angst på forskellige måder, så du får en stigende følelse af at være i fuld kontrol. 
Socialis Roadmap Kursusområde
[værdi: 5.000,-]
Du får løbende adgang til undervisningsoptagelser- og videoer, dine øvelser, opgaver m.m., så du altid har overblikket og nemt kan fortsætte din udvikling. Terapien starter udviklingen og dit arbejde imellem sessionerne skaber forandringerne.
Privat Social-Mestring Chat
[værdi: 6.000,-]
På en privat chat kan du skrive og få hjælp, svar eller støtte, imellem dine sessioner. Denne chatgruppe sikrer dig, at du ikke går i stå - men får hjælp, støtte og motivation, når du har brug for det! Dette øger sandsynligheden for, at du når alle dine mål.

'Glem ikke det du har lært' video-resumé
[værdi: 4.500,-]

Efter hver eneste af dine terapi-sessioner, så får du et video-resumé af sessionens læringspunkter, aha-oplevelser, øvelser, teknikker m.m. Så kan du altid gå tilbage og blive husket på, hvad du lærte og erfarede på den givne session.

Samlet værdi: 33.500,-
for en pris på 15.000,-

Din introduktionspris: kun 8800 kroner.
Stipendier og tilpassede betalingsmuligheder kan aftales under introsamtalen.

Ja tak til intropris - book introsamtale

Introsamtalen er uforpligtende og afklarende - så book bare selvom du er i tvivl eller har spørgsmål.

 Opstart den 1. maj 2024 
 2 pladser 

DIN SUCCESGARANTI
Hvis du følger forløbet (møder op til sessionerne, laver opgaverne, udfører øvelserne osv.) men ikke mærker bedring, og det ikke lykkes os at finde en løsning, som virker for dig, så får du dine penge tilbage. 

Bonusindhold
Book en introsamtale nu.

Vejen til Social Frihed Opstartssession
[Værdi: 2.000 kr.]

Det er vigtigt, at du kender dine målsætninger, så forløbet kan blive målrettet netop dine ønsker. Det øger også sandsynligheden for succes, når du finder ind til din dybere motivation for at overkomme social angst og binder din målsætninger sammen med motivationen.

Dette er en gratis ekstra opstartssession (udover introsamtalen), hvilket betyder, at dit forløb indeholder 10 sessioner.

'Tryg Eksponering' - Workshops
[Værdi: 3.750,-]

I løbet af din udvikling, får du tilbud om at deltage i særlige workshops, hvor du sammen med mig, og andre deltagere, træner at bearbejde og kontrollere den sociale angst, under social eksponering. 

1 års 'Socialis'-medlemskab: Chat, forum og workshops
[Værdi: 5.000,-]

Der kan ske store forandringer i dit liv på tre måneder - og derefter er det vigtigt for mig, at du holder ved og forbliver i udvikling og styrker dine sociale kompetencer. Derfor får du ét års adgang til mit 'Socialis'-medlemskab. Så kan du fortsat kontakte mig, få sparring i fællesforummet og gratis deltage på de workshops, som der løbende bliver afholdt.

Ja Tak! Book min Introsamtale

Vær sikker på at få en plads på terapiforløbet

Jeg har kun få 1-1 klienter på dette forløb ad gangen, så du kan få mest muligt opmærksomhed, hjælp og støtte.

Lige nu har jeg 2 pladser til opstart mandag den 1. maj!

Så er du nysgerrig eller interesseret, så book en introsamtale.

Book en gratis introsamtale - kom først i køen

Da der er få pladser, er det altid 'først-til-mølle' og det betyder, den der først booker en introsamtale, vil få den næste ledige plads.

Så book din gratis introsamtale, få lagt din handlingsplan og lad os komme i gang med at give dig social frihed.

Jeg vil gerne risikofrit i gang! - Book introsamtalen.

Hvorfor vælge dette psykoterapi-forløb?

Udfordringen med at "gå i terapi" er, at det ofte foregår fra session til session. Man arbejder med det der opstår i lokalet - og man rykker sig ikke rigtigt, fordi klienten mangler overblik og en plan!

Almindelige sessionsbaseret terapi kan stikke i mange retninger, udviklingen blive tilfældig og det kan være svært at tyde, hvad man reelt får ud af det. Det kan også tage flere år og blive dyrt.

Når du vælger at følge et forløb, der er målrettet mod social angst, så følger du en plan med konkrete læringsmål, der giver dig en større mulighed for at reducere og overkomme din sociale angst.

Jeg har yderligere valgt at sammensætte en pakke, som går langt udover almindelige terapiforløb, og som indholds- og tidsmæssigt, har en samlet værdi på over 33.000 kroner + bonusserne. 

Den forløbspakke giver dig en stor og fokuseret hjælp og støtte, som giver dig den størst mulige chance for at overkomme dine sociale angst og blive sat socialt fri.

 

✔️ Forløbet er specialiseret indenfor social angst behandling.

✔️ 9 udvidede terapisessioner for størst udbytte og forandring.

✔️ Online kursusområde med optagelser af undervisning og...

✔️ Øvelser og opgaver, der sikrer stabil fremdrift i din udvikling.

✔️ Privat chat, så du kan få hjælp og svar, imellem sessionerne.

✔️ Gratis opstartssession

✔️ Workshops, der supplerer og styrker din udvikling.

✔️ 1 års 'Socialis'-medlemskab

✔️ Prisen er fastlagt fra starten af og ændrer sig ikke.

✔️ En succesgaranti, du nok ikke får andre steder.

Jeg vil overkomme min sociale angst - book introsamtale