Psykoterapi er for dig med social usikkerhed eller angst, der holder dig tilbage i livet.

 

Den mest effektive metode til at behandle social angst er psykoterapi, som bl.a. Angstforeningen, Netdoktor og Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det er særligt fordi, at kognitiv adfærdsterapi er blevet videnskabeligt undersøgt og fundet at være virksom.

Der er gode muligheder for at behandle socialangst fx med kognitiv adfærdsterapi eller metakognitiv terapi. - Angstforeningen.dk

Psykoterapi er en effektiv behandling og holdbar løsning ved social angst.

Social angst er en tilstand, som kan forbedres og afhjælpes på relativ kort tid: Ca. 3 måneder, men varierer efter sværhedsgrad. 

På introsamtalen finder vi frem til den optimale handlingsplan for dig. Planen vil være overskuelig, nem at følge og løbende mindske din sociale angst. 

Vælger du herefter et psykoterapiforløb vil det bl.a. indeholde kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi. I kognitiv terapi er formålet bl.a. at finde og forandre de negative tankemønstre og herigennem ændre de angst-prægede adfærdsmønstre.

I terapi hos mig, vil du også altid arbejde identitetsorienteret - det vil sige at blive klogere på, hvem du er som person. Både den du er indeni, den du viser frem og den du har potentialet til at være. 

Dette arbejder øger selvaccepten og selvværdet - og mindsker derfor frygten for at blive negativt vurderet af andre.

vores introsamtale bliver du introduceret til min handlingsplan.

Eksempler på det du kan opnå, med et terapeutisk forløb:

✔️ Blive fri af den hæmmende sociale angst, så du kan begynde et nyt socialt kapitel og øge livsglæden.

✔️ Udvikle gode sociale relationer, privat og på arbejde, så du føler mere mening med livet og glæder i hverdagen.

✔️ Bygge et bedre socialt liv ved at deltage i sociale aktiviteter, så du får del i fællesskaber og danner en større omgangskreds.

✔️ Møde nye mennesker og gå på dates, så du kan udvikle nye venskaber og finde en partner for livet.

✔️ Blive i stand til at tage ordet på studie, arbejde og privat, så du bliver set og hørt. Det vil øge din selvfølelse og selvrespekt.

✔️ Holde taler og præsentationer på studie eller arbejde, så du viser din fulde kompetencer frem og får nye muligheder i livet.

Book tid til gratis introsamtale