ID-Terapi: en identitetsstyrkende psykoterapi mod social angst

Bliv bedste ven med dine værste sider

Det der kendetegner den sociale angst, fra andre angsttyper, er dine tankemønstre om sociale samspil og situationer. Social angst-tanker bunder typisk i en frygt for at blive overvåget og dømt af andre.

Du kender nok til både at tænke de værste scenarier frem inden-, have negative tanker om dig selv (eller om hvad andre tænker om dig) undervejs og overtænke alt der skete efter en social situation.

Dette er grunden til at terapiarbejde med dine tanker og deres indflydelse på din adfærd (kognitiv adfærdsterapi) er den mest anbefalede metode mod social angst.

Dette er derfor naturligt også et af de første trin, i din udviklingsproces, under mine forløb, fordi dette arbejde skaber et fundament for al senere udvikling.

Men! Hvis du vil transformere din sociale angst, så den ikke længere (og heller ikke i fremtiden)

1) ødelægger dine relationer,
2) hæmmer din livsudfoldelse og
3) begrænser din livskvalitet...

Så skal du helt ind og have fat omkring dine psykiske selvbilleder. Det er nemlig derfra, at dine daglige og gennemgående automatiske tanker og følelser stammer fra.

At blive klogere på, få kontrol med og kunne styre dine indre selvbilleder, det er det, som i bund og grund udgør det identitetsstyrkende arbejde i id-psykoterapi.


Størstedelen af de psykiske og sociale udfordringer, som du og jeg (og alle andre) går rundt med, skyldes, at vi - helt ubevidst - lader vores tanker og følelser styre hvem vi er og hvordan vi ser os selv. 

Når du ikke udfordrer dette, og i stedet gemmer dig, som et naturligt forsvar, så holder du alle de tanker, følelser og kropsreaktioner i live, som tilsammen udgør din sociale angst.

Med identitetsstyrkende psykoterapi, id-psykoterapi, lærer du både at tage kontrollen over de mange skiftende tanker, følelser og kropsfornemmelser OG bryde ud af dem, som du ikke længere ønsker. 

Du vil gå fra dette forløb og være i stand til både at kontrollere din sociale angst indefra - og springe ud af den og ind i en bedre og mere positiv følelse. 

Men det allerbedste ved det hele er, at når du selv har medstyring og kontrol over både dine tanker, følelser og kropsfornemmelser - og ikke længere lader dem styre dig - så opdager du også, at du igennem bevidste valg af dine egne tanker, følelser og adfærd, selv skaber dit eget liv og virkelighed.

Dette har den sammenhæng med din sociale angst, at du er langt mindre sensitiv og interesseret i andres opfattelse af dig. Og da social angst er "frygt for at blive bedømt af andre", så vil du med identitetsstyrkende udviklingsarbejde kraftigt reducere grunden til at social angst bliver aktiveret.

Derfor, hvis du kun er interesseret i at arbejde med dine automatiske tanker og deres umiddelbare sammenhæng med din adfærd (kognitiv adfærdsterapi), så kan du bruge en hvilken som helst terapeut eller psykolog.

Hvis du er interesseret i en total transformation af din sociale angst ved grundlæggende at arbejde med, hvem du er, hvordan du forstår dig selv og hvordan du har det med dig selv - samtidig med at du styrker både selvværd, selvtillid og selvrespekt, så er id-psykoterapi og dette forløb for dig.


----

Du arbejder med at genkende de personlighedssider af dig selv (sikkert nogle af dem, du ikke kan lide)

I dette arbejde bearbejder du din sociale angsts tanker og følelser dybt inde i dit psykiske liv, hvor de har slået rod.

Når du arbejder med dig selv, på dette dybere plan, så blødgør du den indre psykiske jord hvori din sociale angst har været størknet fast, så den kan give slip.

Det identitetsstyrkende arbejde består, kort fortalt, af at arbejde med de personlighedssider af dig, der resulterer i, at den sociale angst opstår.  En personlighedsside er et konkret mønster af tanker, følelser, kropsreaktioner og adfærd. 

Når du opdager de personlighedssider, hvorfra din angst udspringer, så kan du begynde at få kontrol og genvinde styringen - for dermed at overkomme dine sociale angst.

 

----


Det der især kendetegner social angst, er et tankemønster, hvori der udbryder en frygt for at blive overvåget og bedømt af andre.


Det er ofte overset, at social angst består af flere forskellige '' af tanker, følelser, kropsreaktioner og adfærd, som arbejder sammen og sætter din sociale angst i gang.

Ved at blive bevidst om dine forskellige sæt


Ofte arbejder man kun med at blive bevidst om sine automatiske tanker, overskrive dem med mere positive tanker for dernæst at lade de nye tanker reducere angsten og ændre sin adfærd.

Sandheden er, at dette er en reaktiv måde at leve på, hvor du hele tiden er på bagkant og aldrig rigtig kommer i kontrol.


øge og ændre din selvforståelse.

Det sker ved at opdage, hvordan 

Hvert mønster har sit eget liv i inde i dig og udgør "former af dig".

- og det er alle dine 30+ mønstre der tilsammen udgør din identitet.


Du vil opdage, hvilke af dine mønstre


- så ved at lære dem alle at kende, får

Det gælder også din sociale angst, som består af flere mønstre.Samtidig med at du lære dine social angst mønstre at kende, vil du lære dig selv bedre at kende


I dette arbejde vil du forstå angstens betydning


fuld frihed og kontrol over dine tanker, følelser og kropsreaktioner - så du får friheden til at være den du vil og gøre det du vil.

Det sker ved at udvikle din identitet

der har fokus på at udvikle din identitet (øge og ændre din selvforståelse) samt styrke din selvfølelse (selvværd, selvtillid og selvrespekt).


I denne nye kontrol opstår friheden til at tænde og slukke for dem.


Det der især kendetegner social angst, er et tankemønster, hvori der udbryder en frygt for at blive overvåget og bedømt af andre.


Dette arbejde resulterer i friheden til selv at vælge, hvem og hvordan du gerne vil være - med andre ord hvilken adfærd, samt hvilke tanker og følelser, som du ønsker skal være styrende i dit liv. 

Dermed bliver du også i stand til, bevidst, at træde ud af de tanker og følelser, som du ikke længere vil styres af - og dette giver dig kontrollen over din sociale angst. Du bliver den sociale angsts dukkefører.

Med id-psykoterapi får du meget mere med, end teknikker til at reducere din sociale angst.

Du kommer fra dette forløb med en styrket selvforståelse der giver mere livsmod og større selvværd, selvtillid og selvrespekt, der vil vise sig i en ny personlighed - privat, socialt, på studiet og arbejdet.

En stor bonus er, at når forandringen sker på identitets-niveau, så er effekten også langtidsvirkende!

ID-Terapi inkluderer og bygger ovenpå de mest almindelige terapiformer mod social angst, herunder kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi samt nyere kognitive metoder.