Guide: Få kontrol over din sociale angst i 2024

Har du besluttet dig for at overkomme din sociale angst i år? Her får du en guide til, hvordan det kan lykkes at få kontrol over din sociale angst og blive en del af alt det sociale, der lige nu foregår omkring dig.

Social angst er en lidelse, der breder sig hen over følelser som generthed, usikkerhed og angst – og frem til den psykiatriske diagnose: socialfobi.

Social angst er samtidig en af de mest almindelige angstlidelser i Danmark – og heldigvis for os der oplever det – en lidelse med mange gode og dokumenterede behandlingsmuligheder, der hjælper dig til at kunne skabe det sociale liv, som du ønsker dig.

Men hvordan starter du din udvikling mod mere kontrol med din sociale angst? Hvordan ser vejen ud? Hvad kan du forvente af resultater? Og hvordan sikrer du dig de bedste muligheder for at nå dine mål?

- Det fortæller jeg om, i denne guide.


Sådan kommer du i gang med at mestre social angst

 1. Tag styringen: Tænk over ’at mestre’ din sociale angst
  Jeg vil foreslå dig at begynde at tænke på social angst, som noget du kan (og skal) MESTRE. Denne måde at tænke på, sætter dig i førersædet og du tager kontrollen over din udviklingsproces.

  Nu kan du begynde at tænke over og undersøge forskellige metoder til, hvordan du kan få kontrol over angsten – ikke for ”at overkomme den” eller ”slippe fri af den” – men for at mestre din sociale angst, så den ikke styrer dig og dit sociale liv længere.

  Frygt og angst er naturlige og vigtige automatiske reaktionsmønstre, der hjælper med at holde os trygge og i live. Derfor er det umuligt at slippe af med – men absolut muligt at minimere og balancere til et almindeligt niveau, igennem særligt indrettede udviklingsforløb.

 2. Psykoedukation: Lær angsten at kende
  Det næste naturlige skridt, når du har besluttet dig for at mestre din sociale angst, er at lære mere om social angst. Du kan fx starte med at læse min introduktion til social angst og læse mere på de links, som jeg har lagt herunder til Psykiatrifonden, Angstforeningen og Sundhed.dk.


  Undervisning og viden om social angst er en vigtig del af alle gode udviklingsforløb. Når du kender til social angst – og mere specifikt din udgave af social angst – ved du også hvilke udfordringer du skal arbejde med. Med andre ord, er bevidsthed om udfordringen altid første skridt til løsningen.


  Viden om sin sociale angst betyder også, at du forandrer angsten fra at være en indre psykisk uhåndterbar tilstand, til noget du kan tegne og fortælle om. Med et terapeutisk ord ’objektiviserer’ vi angsten, hvilket tager noget af kraften af den og gør, at vi kan finde værktøjer til at håndtere og mestre den.

  Links:
  https://psykiatrifonden.dk/diagnoser/fobier
  https://www.angstforeningen.dk/index.php?page=viden-om-angst
  https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/social-fobi/

 3. Find øvelser og simple teknikker til at håndtere angsten
  Dette trin er specielt for dig, der gerne vil arbejde med din sociale angst på egen hånd. Dette er især muligt, hvis du føler, at din angst er kontrollerbar og ikke har en for høj sværhedsgrad. Det har du nok fået en ide om under din psykoedukation.

  Under dit arbejde med trin 2, er du nok allerede faldet over anbefalede terapiformer, teknikker og øvelser.

  Du skal for nu blot skrive dig bag øret, at der findes forskellige terapiformer. Det bliver hurtigt lidt teknisk, hvis man ikke tidligere har læst om psykologi. I stedet, kan du på egen hånd begynde at træne dig selv i at kontrollere og mestre din sociale angst.


  Hos Psykiatrifonden finder du en række øvelser til at øve dig i at kontrollere din sociale angst i hverdagen. Dette er et godt sted at starte: https://psykiatrifonden.dk/hjaelp-raadgivning/mentale-motionscenter/mentale-motionscenter-angst


  Hvis du har mod på at begynde at bearbejde og mestre din sociale angst, i et grundforløb på egen hånd, så kan jeg anbefale dig bogen ”Social Angst – en selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”.

 4. Psykoterapi: Find en terapeut du stoler på
  Professionel hjælp er og bliver nok den mest effektive måde at få kontrol med din sociale angst på. Hertil er psykoterapi den mest anbefalede metode og anbefales af bl.a. Psykiatrifonden og Angstforeningen. Oveni, er der også videnskabelige belæg for at bestemte terapiformer har effekt.

  Selvom terapiformen spiller en rolle i din udvikling, så er det endnu vigtigere, at du har det godt sammen med den psykoterapeut, som du arbejder med. Stil dig ikke tilfreds med en terapeut, hvis du mangler tillid eller kemi med den første, du har prøvet. Prøv igen!

  Hos Friendmakers, har jeg sammensat et psykoterapeutisk ’Social uden Angst’-forløb der kombinerer Angstforeningens anbefalede terapiformer. Den ene terapiform bygger ovenpå den anden, så du lærer at kontrollere din sociale angst på flere forskellige måder, hvilket betyder større mestring og mindre påvirkning i det daglige af social angst.

  Jeg har valgt at lægge stor vægt på at være en psykoterapeut, som er tilgængelig for dig og kan være en stor støtte i din udviklingsproces. Udover, at du allerede får udvidede psykoterapeutiske sessioner med mig, så er jeg også løbende tilgængelig over et privat forum og chat.

  Da tillid og kemi er utroligt vigtigt for mig, så kan du booke en gratis forsamtale med mig, inden du vælger at starte op på forløbet.

  Derudover, hvis du inden vores 3. session sammen, finder ud af, at kemien eller forløbet er forkert for dig – så har jeg en 100% garanti, så du får alle dine penge tilbage! Så kan du bruge pengene på at finde hjælp hos en anden terapeut.

  Du kan læse om forløbet ’Social uden Angst’ her.

 5. Gradvis eller ’tryg’ eksponering til sociale situationer
  Uanset, om du vælger selvhjælpsmetoden, at få psykoterapeutisk hjælp eller en blanding af begge, så er målet naturligvis at få det bedre med at være i de sociale situationer, som frembringer den sociale angst hos dig.

  Alle øvelser og al terapi vil føre til den terapiform, som kaldes for eksponeringsterapi. Det vil sige, at du skal sætte dig selv i situationer, som normalvis frembringer angsten, men med målet at bruge din træning og dine øvelser til at håndtere den.

  Man laver som regel en liste med sit mål foroven, fx ”Jeg vil gerne tage ordet i en gruppe til en fest”. Derunder laver du delmål – eller en plan - så du hele tiden tager nogle mindre skridt, der til sidst fører dig frem til at tage ordet i en gruppe til en fest.


  Med almindelig eksponering, er du mere eller mindre overladt til dig selv og din træning. Hos Friendmakers er en ekstra bonus, at du kan deltage i små sociale arrangementer, med andre deltagere på forløbet og træne at håndtere din sociale angst. Det kalder jeg for ’tryg eksponering’.

 6. Social færdighedstræning
  Når du har fået din sociale angst under kontrol og er begyndt at mestre den, så giver det også mening at vende snuden mod at blive dygtig til at snakke og samtale med andre.

   

  En overset detalje omkring social angst er, at man ikke får trænet sine sociale færdigheder og samtalekompetencer. Det vi ikke bruger, det glemmer vi. Når det så er sagt, så vil langt de fleste mennesker have gavn af at lære at have bedre samtaler.

   

  En del af den usikkerhed eller angst for sociale situationer, som vi mærker, kan være bundet til manglende samtaleerfaring, hvor et af de mest almindelige spørgsmål er, ”hvad kan man snakke om?”.

  For dig helt specifikt, kan det, som det var for mig, være rart at lære samtaleteknikker, spørgemetoder, finde lister over spørgsmål osv. Herunder linker jeg til de to bedste bøger, som jeg har læst om samtaletræning- og teknik. De er dog på engelsk.

  Hos Friendmakers, vil jeg også, hen over året, udgive artikler eller andet materiale om samtaletræning og bl.a. afholde samtaleaftener. Så tilmeld dig min mail-liste og følg med.

  Links:
  Conversationally Speaking af Alan Garner
  The Fine Art of Smalltalk af Debra Fine


Forvent små skridt, men store resultater

Når du skal begynde din udvikling henimod at kontrollere din sociale angst og forbedre dit sociale liv, så gør dig selv den tjeneste at give dig rigeligt med tid til at opnå det. Især hvis du går til opgaven på egen hånd, fordi der skal du hele tiden selv finde løsninger og forstå de udfordringer der sker.

Giv dig god tid til at læse og lære om social angst – og til at finde de rigtige selvhjælpsbøger (bestil en række forskellige på biblioteket). Derefter, gå igennem programmet og brug rigeligt med tid på at løse opgaverne undervejs. Brug endda flere dage på samme opgave, fordi så vil du blive endnu klogere på dig selv.

Små langsomme skridt fører oftere til store resultater, hvorimod for store overfladiske skridt fører til angst og overvældenhed.

Hvis du vælger at arbejde med din sociale angst sammen med mig, eller andre terapeuter, vil du typisk kunne nå dine mål en del hurtigere. I et forløb hos mig, kan du fx altid skrive til mig i en privat chat og få støtte til opgaver, øvelser eller opståede situationer i dit liv.

Psykoterapeuter vil også kunne hjælpe dig med alle de tanker, følelser og kropslige tilstande der opstår undervejs og udfordrer dig – og vi kan tilpasse vores terapi til dig – modsat selvhjælpsbøger.

Husk, at du kan booke en gratis forsamtale med mig, hvis du overvejer at arbejde med en psykoterapeut og gerne vil se mig an.

 

Sådan når du dine mål om at mestre social angst og skabe et nyt socialt liv.
Selvfølgelig er det et mål at få kontrol over og mestre din sociale angst – men det er også en god ide at sætte nogle andre målsætninger.

De kunne fx omhandle hvad du gerne vil være i stand til, når din sociale angst er under kontrol. Andre målsætninger kan helt specifikt være hvilke situationer, du gerne vil kunne være i og hvordan du gerne vil være i de situationer.

Jo mere præcis du er, des større bliver chancen for at nå derhen, fordi du kan arbejde målrettet efter det.

Det er også en rigtig god idé at finde en støtteperson eller en støttegruppe – specielt hvis du ikke har en terapeut ved din side. Se bl.a. ’Selvhjælpsgrupper igennem Angstforeningen’.

Til sidst vil jeg også sige, at det er bedre at være ”besat” af at mestre social angst – end at lade den sociale angst fortsætte med at besætte dig. At mestre social angst er en selvudviklingsproces – og selvudvikling er en rigtig spændende og givende hobby at have.

Derfor, betragt social angst som noget du kan lære at kontrollere og mestre – og lad dig finde spændingen og glæden ved at arbejde med dig selv og din egen udvikling, frem mod opnåelse af dine små og store mål.

Jeg tillader mig her til sidst at ønske dig ”god fornøjelse” med dit udviklingsarbejde og din mestring af social angst. Det er i sandhed en fornøjelse at blive klogere på sig selv og mestre sit liv, et lille skridt efter det andet.

Guide: Få kontrol over din sociale angst i 2024

Har du besluttet dig for at overkomme din sociale angst i år? Her får du en guide til, hvordan det kan lykkes at få kontrol over din sociale angst og blive en del af alt det sociale, der lige nu foregår omkring dig.

Social angst er en lidelse, der breder sig hen over følelser som generthed, usikkerhed og angst – og frem til den psykiatriske diagnose: socialfobi.

Social angst er samtidig en af de mest almindelige angstlidelser i Danmark – og heldigvis for os der oplever det – en lidelse med mange gode og dokumenterede behandlingsmuligheder, der hjælper dig til at kunne skabe det sociale liv, som du ønsker dig.

Men hvordan starter du din udvikling mod mere kontrol med din sociale angst? Hvordan ser vejen ud? Hvad kan du forvente af resultater? Og hvordan sikrer du dig de bedste muligheder for at nå dine mål?

- Det fortæller jeg om, i denne guide.


Sådan kommer du i gang med at mestre social angst

 1. Tag styringen: Tænk over ’at mestre’ din sociale angst
  Jeg vil foreslå dig at begynde at tænke på social angst, som noget du kan (og skal) MESTRE. Denne måde at tænke på, sætter dig i førersædet og du tager kontrollen over din udviklingsproces.

  Nu kan du begynde at tænke over og undersøge forskellige metoder til, hvordan du kan få kontrol over angsten – ikke for ”at overkomme den” eller ”slippe fri af den” – men for at mestre din sociale angst, så den ikke styrer dig og dit sociale liv længere.

  Frygt og angst er naturlige og vigtige automatiske reaktionsmønstre, der hjælper med at holde os trygge og i live. Derfor er det umuligt at slippe af med – men absolut muligt at minimere og balancere til et almindeligt niveau, igennem særligt indrettede udviklingsforløb.

 2. Psykoedukation: Lær angsten at kende
  Det næste naturlige skridt, når du har besluttet dig for at mestre din sociale angst, er at lære mere om social angst. Du kan fx starte med at læse min introduktion til social angst og læse mere på de links, som jeg har lagt herunder til Psykiatrifonden, Angstforeningen og Sundhed.dk.


  Undervisning og viden om social angst er en vigtig del af alle gode udviklingsforløb. Når du kender til social angst – og mere specifikt din udgave af social angst – ved du også hvilke udfordringer du skal arbejde med. Med andre ord, er bevidsthed om udfordringen altid første skridt til løsningen.


  Viden om sin sociale angst betyder også, at du forandrer angsten fra at være en indre psykisk uhåndterbar tilstand, til noget du kan tegne og fortælle om. Med et terapeutisk ord ’objektiviserer’ vi angsten, hvilket tager noget af kraften af den og gør, at vi kan finde værktøjer til at håndtere og mestre den.

  Links:
  https://psykiatrifonden.dk/diagnoser/fobier
  https://www.angstforeningen.dk/index.php?page=viden-om-angst
  https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/social-fobi/

 3. Find øvelser og simple teknikker til at håndtere angsten
  Dette trin er specielt for dig, der gerne vil arbejde med din sociale angst på egen hånd. Dette er især muligt, hvis du føler, at din angst er kontrollerbar og ikke har en for høj sværhedsgrad. Det har du nok fået en ide om under din psykoedukation.

  Under dit arbejde med trin 2, er du nok allerede faldet over anbefalede terapiformer, teknikker og øvelser.

  Du skal for nu blot skrive dig bag øret, at der findes forskellige terapiformer. Det bliver hurtigt lidt teknisk, hvis man ikke tidligere har læst om psykologi. I stedet, kan du på egen hånd begynde at træne dig selv i at kontrollere og mestre din sociale angst.


  Hos Psykiatrifonden finder du en række øvelser til at øve dig i at kontrollere din sociale angst i hverdagen. Dette er et godt sted at starte: https://psykiatrifonden.dk/hjaelp-raadgivning/mentale-motionscenter/mentale-motionscenter-angst


  Hvis du har mod på at begynde at bearbejde og mestre din sociale angst, i et grundforløb på egen hånd, så kan jeg anbefale dig bogen ”Social Angst – en selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”.

 4. Psykoterapi: Find en terapeut du stoler på
  Professionel hjælp er og bliver nok den mest effektive måde at få kontrol med din sociale angst på. Hertil er psykoterapi den mest anbefalede metode og anbefales af bl.a. Psykiatrifonden og Angstforeningen. Oveni, er der også videnskabelige belæg for at bestemte terapiformer har effekt.

  Selvom terapiformen spiller en rolle i din udvikling, så er det endnu vigtigere, at du har det godt sammen med den psykoterapeut, som du arbejder med. Stil dig ikke tilfreds med en terapeut, hvis du mangler tillid eller kemi med den første, du har prøvet. Prøv igen!

  Hos Friendmakers, har jeg sammensat et psykoterapeutisk ’Social uden Angst’-forløb der kombinerer Angstforeningens anbefalede terapiformer. Den ene terapiform bygger ovenpå den anden, så du lærer at kontrollere din sociale angst på flere forskellige måder, hvilket betyder større mestring og mindre påvirkning i det daglige af social angst.

  Jeg har valgt at lægge stor vægt på at være en psykoterapeut, som er tilgængelig for dig og kan være en stor støtte i din udviklingsproces. Udover, at du allerede får udvidede psykoterapeutiske sessioner med mig, så er jeg også løbende tilgængelig over et privat forum og chat.

  Da tillid og kemi er utroligt vigtigt for mig, så kan du booke en gratis forsamtale med mig, inden du vælger at starte op på forløbet.

  Derudover, hvis du inden vores 3. session sammen, finder ud af, at kemien eller forløbet er forkert for dig – så har jeg en 100% garanti, så du får alle dine penge tilbage! Så kan du bruge pengene på at finde hjælp hos en anden terapeut.

  Du kan læse om forløbet ’Social uden Angst’ her.

 5. Gradvis eller ’tryg’ eksponering til sociale situationer
  Uanset, om du vælger selvhjælpsmetoden, at få psykoterapeutisk hjælp eller en blanding af begge, så er målet naturligvis at få det bedre med at være i de sociale situationer, som frembringer den sociale angst hos dig.

  Alle øvelser og al terapi vil føre til den terapiform, som kaldes for eksponeringsterapi. Det vil sige, at du skal sætte dig selv i situationer, som normalvis frembringer angsten, men med målet at bruge din træning og dine øvelser til at håndtere den.

  Man laver som regel en liste med sit mål foroven, fx ”Jeg vil gerne tage ordet i en gruppe til en fest”. Derunder laver du delmål – eller en plan - så du hele tiden tager nogle mindre skridt, der til sidst fører dig frem til at tage ordet i en gruppe til en fest.


  Med almindelig eksponering, er du mere eller mindre overladt til dig selv og din træning. Hos Friendmakers er en ekstra bonus, at du kan deltage i små sociale arrangementer, med andre deltagere på forløbet og træne at håndtere din sociale angst. Det kalder jeg for ’tryg eksponering’.

 6. Social færdighedstræning
  Når du har fået din sociale angst under kontrol og er begyndt at mestre den, så giver det også mening at vende snuden mod at blive dygtig til at snakke og samtale med andre.

   

  En overset detalje omkring social angst er, at man ikke får trænet sine sociale færdigheder og samtalekompetencer. Det vi ikke bruger, det glemmer vi. Når det så er sagt, så vil langt de fleste mennesker have gavn af at lære at have bedre samtaler.

   

  En del af den usikkerhed eller angst for sociale situationer, som vi mærker, kan være bundet til manglende samtaleerfaring, hvor et af de mest almindelige spørgsmål er, ”hvad kan man snakke om?”.

  For dig helt specifikt, kan det, som det var for mig, være rart at lære samtaleteknikker, spørgemetoder, finde lister over spørgsmål osv. Herunder linker jeg til de to bedste bøger, som jeg har læst om samtaletræning- og teknik. De er dog på engelsk.

  Hos Friendmakers, vil jeg også, hen over året, udgive artikler eller andet materiale om samtaletræning og bl.a. afholde samtaleaftener. Så tilmeld dig min mail-liste og følg med.

  Links:
  Conversationally Speaking af Alan Garner
  The Fine Art of Smalltalk af Debra Fine


Forvent små skridt, men store resultater

Når du skal begynde din udvikling henimod at kontrollere din sociale angst og forbedre dit sociale liv, så gør dig selv den tjeneste at give dig rigeligt med tid til at opnå det. Især hvis du går til opgaven på egen hånd, fordi der skal du hele tiden selv finde løsninger og forstå de udfordringer der sker.

Giv dig god tid til at læse og lære om social angst – og til at finde de rigtige selvhjælpsbøger (bestil en række forskellige på biblioteket). Derefter, gå igennem programmet og brug rigeligt med tid på at løse opgaverne undervejs. Brug endda flere dage på samme opgave, fordi så vil du blive endnu klogere på dig selv.

Små langsomme skridt fører oftere til store resultater, hvorimod for store overfladiske skridt fører til angst og overvældenhed.

Hvis du vælger at arbejde med din sociale angst sammen med mig, eller andre terapeuter, vil du typisk kunne nå dine mål en del hurtigere. I et forløb hos mig, kan du fx altid skrive til mig i en privat chat og få støtte til opgaver, øvelser eller opståede situationer i dit liv.

Psykoterapeuter vil også kunne hjælpe dig med alle de tanker, følelser og kropslige tilstande der opstår undervejs og udfordrer dig – og vi kan tilpasse vores terapi til dig – modsat selvhjælpsbøger.

Husk, at du kan booke en gratis forsamtale med mig, hvis du overvejer at arbejde med en psykoterapeut og gerne vil se mig an.

 

Sådan når du dine mål om at mestre social angst og skabe et nyt socialt liv.
Selvfølgelig er det et mål at få kontrol over og mestre din sociale angst – men det er også en god ide at sætte nogle andre målsætninger.

De kunne fx omhandle hvad du gerne vil være i stand til, når din sociale angst er under kontrol. Andre målsætninger kan helt specifikt være hvilke situationer, du gerne vil kunne være i og hvordan du gerne vil være i de situationer.

Jo mere præcis du er, des større bliver chancen for at nå derhen, fordi du kan arbejde målrettet efter det.

Det er også en rigtig god idé at finde en støtteperson eller en støttegruppe – specielt hvis du ikke har en terapeut ved din side. Se bl.a. ’Selvhjælpsgrupper igennem Angstforeningen’.

Til sidst vil jeg også sige, at det er bedre at være ”besat” af at mestre social angst – end at lade den sociale angst fortsætte med at besætte dig. At mestre social angst er en selvudviklingsproces – og selvudvikling er en rigtig spændende og givende hobby at have.

Derfor, betragt social angst som noget du kan lære at kontrollere og mestre – og lad dig finde spændingen og glæden ved at arbejde med dig selv og din egen udvikling, frem mod opnåelse af dine små og store mål.

Jeg tillader mig her til sidst at ønske dig ”god fornøjelse” med dit udviklingsarbejde og din mestring af social angst. Det er i sandhed en fornøjelse at blive klogere på sig selv og mestre sit liv, et lille skridt efter det andet.


Nyheder & Tilbud! 

Bliv medlem af 'Socialis Fællesskabet'

1. Meld dig ind i 'Socialis Fællesskabet', så får du adgang til gratis sparring og vejledning med mig (over chat). Formålet er, at du bliver afklaret og kommer i gang, eller videre, med at overkomme social angst og relationelle udfordringer.

Der er også et medlemsforum med viden og inspiration, samt mulighed for at dele dine erfaringer, oplevelser, tanker og følelser om social angst og relationelle udfordringer. Tilmeld dig lige her

Få en gratis introsamtale

2. Gør en fremtid uden social angst til virkelighed ved at få lagt en handlingsplan! Under samtalen opdager du, hvilken type hjælp, der passer bedst til din situation og hvilke næste skridt, du skal tage. Book din introsamtale her.