Hvad er social angst? - en introduktion

Hvad er social angst - en introduktion (1200x675)

Social angst er en bred betegnelse og du kan have mere eller mindre grader af social angst. Hvis du oplever at blive genert, nervøs, frygtfuld eller endda angst i situationer, hvor du er sammen med andre mennesker, eller når du tænker på at være sammen med andre mennesker, så har du social angst.

Social angst bliver ofte defineret som frygten for at blive kritisk og negativt vurderet af andre mennesker.

Derfor opbygger man en indre frygt eller angst for at komme til at opføre sig pinligt, blive afsløret, ydmyget, kritiseret eller gøre noget, som giver andre negative følelser.

Du kan også have social angst, selvom du ikke lige kan genkende dig selv i dette.

Social angst er ikke en fast størrelse og varierer i grader fra ’generthed og let nervøsitet’ til ’socialfobi (som er en psykiatrisk diagnose) og svær angst’ - hvor det virker umuligt at komme ud ad døren.

Du kan få en fornemmelse for, hvor på skalaen du er, ved at tænke på, at jo større din sociale angst er, des større indflydelse har den på dit liv og din livskvalitet. Fra 1-10 hvor stor indflydelse har den på dit liv?


Frygt, angst og udvikling af social angst
”Angst er en naturlig følelse ligesom vrede, jalousi, glæde og andre følelser. Men for nogle løber angsten løbsk og udvikler sig til en sygdom.” – Psykiatrifonden.

Lad os lige træde et skridt tilbage og kort kigge på ’angst’ som fænomen.

Frygt og angst er en naturlig respons fra kroppens side, som i mange tusinder år har hjulpet dyr og mennesker til at overleve farlige situationer. Denne respons er alment kendt som ”kamp, flugt, frys” og udleder bl.a. adrenalin og tilfører energi til kroppen, som enten skal udløses til at løbe væk eller kæmpe.

Dette er en sund reaktion på enkeltstående farlige situationer. Men, det sker, at vi udvikler angst for situationer, som vi ikke burde frygte – som fx sociale situationer. Her udløses angsten ude af proportioner med den reelle fare.

Du skal forstå, at frygt og angst opstår, fordi vi psykisk bliver overbelastet og udfordret på vores helt basale menneskelige overlevelsesbehov – og to vigtige overlevelsesbehov er at være ”fysisk i sikkerhed” og være ”accepteret af gruppen”.

Der kan være mange grunde til, at vi udvikler social angst – men to typiske eksempler er (1) en svær barndom i nærmeste familie og (2) mobning eller følelsen af at være udenfor igennem sin børnehave og folkeskoletid.

Her kan vi bl.a. miste tilliden til at vi er ønsket, fortjener at være til eller at andre mennesker vil os det godt. Dette tænder for vores indbyggede overlevelsesinstinkt og vi begynder at finde måder at ”overleve” på.

Vi begynder fx at ”flygte” fra andre mennesker eller at udvikle frygt for ”ikke at høre til”, hvilket er med til at skabe frygten for at blive negativt vurderet af andre. Herfra begynder vi at udvikle en sikkerheds- og undvigelsesadfærd, som udvikler sig løbende igennem livet – indtil vi aktivt stopper det.

Fordi, det er faktisk vores sikkerheds- og undvigelsesadfærd, der holder vores sociale angst i live – uanset om vi døjer mest med generthed sammen med det modsatte køn, generel social angst eller diagnosticeret socialfobi.


Almindelige symptomer på social angst
Social angst består altid af 4 elementer: Krop – Følelser – Tanker – Adfærd.

Vores adfærd er styret af de tre første elementer og består bl.a. af vores sikkerheds- og undvigelsesadfærd. Alt hvad vi nogensinde gør, er der en grund til.

Herunder får du en liste med nogle af de almindelige kropslige, følelses- og tankemæssige symptomer.

Kropslige fornemmelser og reaktioner / Fysiske symptomer

 • Hjertebanken eller hurtig puls

 • Sveden

 • Rysten (stemme eller kropsdele)

 • Mundtørhed

 • Åndenød

 • Trykken for brystet

 • Rødmen

 • Tanketomhed

Følelsesmæssige reaktioner

 • Angst / ængstelse / nervøs

 • Genert / usikker

 • Flov / skamfuld

 • Akavet / forkert

 • Usynlig / overset

 • Afvist / udenfor

 • Skyldbevidst / skyldbetynget

Tankemønstre, negative

 • Jeg ser mærkelig eller fjollet ud / Jeg vil ikke se dum ud

 • Alle kigger på mig

 • Jeg vrøvler eller siger noget dumt

 • De kan se, at jeg er nervøs

 • Andre mennesker dømmer mig: “De tænker, jeg er dum eller svag”

 • Jeg spilder mad eller drikke ud over det hele

 • De kan ikke lide mig / De afviste mig

 • De gider ikke at høre på mig

 • Jeg er kedelig / uinteressant

 • De respekterer mig ikke

 • Jeg kommer til at gøre noget forkert eller sige noget forkert

 • Jeg mister kontrollen over mig selv / jeg er nødt til at have kontrollen

 • Jeg kan ikke gøre noget rigtigt

 • Jeg burde være anderledes

 

Hvilken behandling findes der for social angst?
Der findes ifølge psykiatrifonden 3 overordnede behandlingstiltag:

 1. Psykoedukation
  Psykoedukation er grundlæggende, at du lærer din angst at kende og finder ud af, hvordan du kan modvirke og mestre den. At blive mere vidende om ”hvad der foregår” er første skridt til at finde løsninger på enhver problematik. Dette indlæg du lige har læst, er psykoedukation.

  Psykoedukation – læren om social angst, psykologi og selvudvikling – er en integreret del af mine forløb hos Friendmakers.

 2. Psykoterapi
  Psykoterapi bliver anbefalet til behandling af social angst af både Psykiatrifonden og Angstforeningen. Der er mange terapiformer der kan afhjælpe social angst – herunder kognitiv adfærdsterapi, som er den indtil videre bedst dokumenterede behandlingsform.

  Forløb hos mig har sit udgangspunkt i de tre mest almindelige behandlingsformer, den kognitive adfærdsterapi, den metakognitive terapi og adfærdsterapi (eksponering) til at behandle din sociale angst.


  Samtidig har jeg dog også et sideløbende terapeutisk fokus på din selvudvikling, så du styrker din identitet og din personlighed – herunder selvværd og selvfølelse. Dette giver nemlig det bedste fundament for et liv uden at være hæmmet af social angst.

 3. Medicinering
  Medicin er udenfor min ekspertise, derfor henleder jeg din opmærksomhed til https://psykiatrifonden.dk/diagnoser/angst. Psykiatrifonden skriver dog også at…


  Psykoterapi generelt er at foretrække som førstevalg til behandling af angstlidelser. Det skyldes, at effekten af psykoterapi er mere langvarig end ved medicinsk behandling, hvor der også kan være risiko for bivirkninger.”


Opsummering
I denne introduktion til social angst lærte du først, at social angst er frygten for at blive kritisk og negativt vurderet af andre mennesker, at social angst kan variere fra mild til svær og at social angst udvikler sig ud fra en overlevelsesmekanisme

Herefter lærte du om angstens fire elementer og den sociale angsts almindelige kropslige, tanke- og følelsesmæssige udtryk – inden du fik et overblik over Psykiatrifondens tre anbefalede metoder til behandling af social angst.

Med dette indlæg, håber jeg, at du er blevet klogere på din sociale angst og har fået klarhed over dit næste træk til at gøre noget ved din sociale angst.

--
Kilder:

Hvad er social angst? - en introduktion

Hvad er social angst - en introduktion (1200x675)

Social angst er en bred betegnelse og du kan have mere eller mindre grader af social angst. Hvis du oplever at blive genert, nervøs, frygtfuld eller endda angst i situationer, hvor du er sammen med andre mennesker, eller når du tænker på at være sammen med andre mennesker, så har du social angst.

Social angst bliver ofte defineret som frygten for at blive kritisk og negativt vurderet af andre mennesker.

Derfor opbygger man en indre frygt eller angst for at komme til at opføre sig pinligt, blive afsløret, ydmyget, kritiseret eller gøre noget, som giver andre negative følelser.

Du kan også have social angst, selvom du ikke lige kan genkende dig selv i dette.

Social angst er ikke en fast størrelse og varierer i grader fra ’generthed og let nervøsitet’ til ’socialfobi (som er en psykiatrisk diagnose) og svær angst’ - hvor det virker umuligt at komme ud ad døren.

Du kan få en fornemmelse for, hvor på skalaen du er, ved at tænke på, at jo større din sociale angst er, des større indflydelse har den på dit liv og din livskvalitet. Fra 1-10 hvor stor indflydelse har den på dit liv?


Frygt, angst og udvikling af social angst
”Angst er en naturlig følelse ligesom vrede, jalousi, glæde og andre følelser. Men for nogle løber angsten løbsk og udvikler sig til en sygdom.” – Psykiatrifonden.

Lad os lige træde et skridt tilbage og kort kigge på ’angst’ som fænomen.

Frygt og angst er en naturlig respons fra kroppens side, som i mange tusinder år har hjulpet dyr og mennesker til at overleve farlige situationer. Denne respons er alment kendt som ”kamp, flugt, frys” og udleder bl.a. adrenalin og tilfører energi til kroppen, som enten skal udløses til at løbe væk eller kæmpe.

Dette er en sund reaktion på enkeltstående farlige situationer. Men, det sker, at vi udvikler angst for situationer, som vi ikke burde frygte – som fx sociale situationer. Her udløses angsten ude af proportioner med den reelle fare.

Du skal forstå, at frygt og angst opstår, fordi vi psykisk bliver overbelastet og udfordret på vores helt basale menneskelige overlevelsesbehov – og to vigtige overlevelsesbehov er at være ”fysisk i sikkerhed” og være ”accepteret af gruppen”.

Der kan være mange grunde til, at vi udvikler social angst – men to typiske eksempler er (1) en svær barndom i nærmeste familie og (2) mobning eller følelsen af at være udenfor igennem sin børnehave og folkeskoletid.

Her kan vi bl.a. miste tilliden til at vi er ønsket, fortjener at være til eller at andre mennesker vil os det godt. Dette tænder for vores indbyggede overlevelsesinstinkt og vi begynder at finde måder at ”overleve” på.

Vi begynder fx at ”flygte” fra andre mennesker eller at udvikle frygt for ”ikke at høre til”, hvilket er med til at skabe frygten for at blive negativt vurderet af andre. Herfra begynder vi at udvikle en sikkerheds- og undvigelsesadfærd, som udvikler sig løbende igennem livet – indtil vi aktivt stopper det.

Fordi, det er faktisk vores sikkerheds- og undvigelsesadfærd, der holder vores sociale angst i live – uanset om vi døjer mest med generthed sammen med det modsatte køn, generel social angst eller diagnosticeret socialfobi.


Almindelige symptomer på social angst
Social angst består altid af 4 elementer: Krop – Følelser – Tanker – Adfærd.

Vores adfærd er styret af de tre første elementer og består bl.a. af vores sikkerheds- og undvigelsesadfærd. Alt hvad vi nogensinde gør, er der en grund til.

Herunder får du en liste med nogle af de almindelige kropslige, følelses- og tankemæssige symptomer.

Kropslige fornemmelser og reaktioner / Fysiske symptomer

 • Hjertebanken eller hurtig puls

 • Sveden

 • Rysten (stemme eller kropsdele)

 • Mundtørhed

 • Åndenød

 • Trykken for brystet

 • Rødmen

 • Tanketomhed

Følelsesmæssige reaktioner

 • Angst / ængstelse / nervøs

 • Genert / usikker

 • Flov / skamfuld

 • Akavet / forkert

 • Usynlig / overset

 • Afvist / udenfor

 • Skyldbevidst / skyldbetynget

Tankemønstre, negative

 • Jeg ser mærkelig eller fjollet ud / Jeg vil ikke se dum ud

 • Alle kigger på mig

 • Jeg vrøvler eller siger noget dumt

 • De kan se, at jeg er nervøs

 • Andre mennesker dømmer mig: “De tænker, jeg er dum eller svag”

 • Jeg spilder mad eller drikke ud over det hele

 • De kan ikke lide mig / De afviste mig

 • De gider ikke at høre på mig

 • Jeg er kedelig / uinteressant

 • De respekterer mig ikke

 • Jeg kommer til at gøre noget forkert eller sige noget forkert

 • Jeg mister kontrollen over mig selv / jeg er nødt til at have kontrollen

 • Jeg kan ikke gøre noget rigtigt

 • Jeg burde være anderledes

 

Hvilken behandling findes der for social angst?
Der findes ifølge psykiatrifonden 3 overordnede behandlingstiltag:

 1. Psykoedukation
  Psykoedukation er grundlæggende, at du lærer din angst at kende og finder ud af, hvordan du kan modvirke og mestre den. At blive mere vidende om ”hvad der foregår” er første skridt til at finde løsninger på enhver problematik. Dette indlæg du lige har læst, er psykoedukation.

  Psykoedukation – læren om social angst, psykologi og selvudvikling – er en integreret del af mine forløb hos Friendmakers.

 2. Psykoterapi
  Psykoterapi bliver anbefalet til behandling af social angst af både Psykiatrifonden og Angstforeningen. Der er mange terapiformer der kan afhjælpe social angst – herunder kognitiv adfærdsterapi, som er den indtil videre bedst dokumenterede behandlingsform.

  Forløb hos mig har sit udgangspunkt i de tre mest almindelige behandlingsformer, den kognitive adfærdsterapi, den metakognitive terapi og adfærdsterapi (eksponering) til at behandle din sociale angst.


  Samtidig har jeg dog også et sideløbende terapeutisk fokus på din selvudvikling, så du styrker din identitet og din personlighed – herunder selvværd og selvfølelse. Dette giver nemlig det bedste fundament for et liv uden at være hæmmet af social angst.

 3. Medicinering
  Medicin er udenfor min ekspertise, derfor henleder jeg din opmærksomhed til https://psykiatrifonden.dk/diagnoser/angst. Psykiatrifonden skriver dog også at…


  Psykoterapi generelt er at foretrække som førstevalg til behandling af angstlidelser. Det skyldes, at effekten af psykoterapi er mere langvarig end ved medicinsk behandling, hvor der også kan være risiko for bivirkninger.”


Opsummering
I denne introduktion til social angst lærte du først, at social angst er frygten for at blive kritisk og negativt vurderet af andre mennesker, at social angst kan variere fra mild til svær og at social angst udvikler sig ud fra en overlevelsesmekanisme

Herefter lærte du om angstens fire elementer og den sociale angsts almindelige kropslige, tanke- og følelsesmæssige udtryk – inden du fik et overblik over Psykiatrifondens tre anbefalede metoder til behandling af social angst.

Med dette indlæg, håber jeg, at du er blevet klogere på din sociale angst og har fået klarhed over dit næste træk til at gøre noget ved din sociale angst.

--
Kilder:


🔥 Nyheder & Tilbud! 

   1. Hjælp mig: Besvar et spørgeskema! (anonymt)
    --
    Jeg målretter mine artikler, videoer, webinarer og forløb efter, hvilke spørgsmål, udfordringer og behov du har.
    Derfor håber jeg, at du vil hjælpe mig med at besvare dette spørgeskema: Udfyld spørgeskemaet her.

   2. Book gratis forsamtale om 1-1 forløb for at mindske din sociale angst
    --
    På mit 3-måneders psykoterapeutiske forløb får du professionel hjælp til at reducere og mestre din sociale angst. Det betyder for dig, at du får frihed til at gøre alt det sociale uden at bekymre dig om negative tanker, følelser og ubehagelige kropsreaktioner. Book en gratis forsamtale med mig (Daniel) og hør om forløbet er rigtigt for dig.

   3. Friendmakers' lukkede fb-gruppe
    --
    Bliv medlem af min lukkede facebook-gruppe og få viden om at mindske og mestre din sociale angst og samtaler, så du kan få friheden til at leve et fuldt socialt liv. Bliv medlem her.

🔥Nyheder & Tilbud! 

 1. Hjælp mig: Besvar et spørgeskema! (anonymt)
  --
  Jeg målretter mine artikler, videoer, webinarer og forløb efter, hvilke spørgsmål, udfordringer og behov du har.
  Derfor håber jeg, at du vil hjælpe mig med at besvare dette spørgeskema: Udfyld spørgeskemaet her.

 2. Book gratis forsamtale om 1-1 forløb for at mindske din sociale angst
  --
  På mit 3-måneders psykoterapeutiske forløb får du professionel hjælp til at reducere og mestre din sociale angst. Det betyder for dig, at du får frihed til at gøre alt det sociale uden at bekymre dig om negative tanker, følelser og ubehagelige kropsreaktioner. Book en gratis forsamtale med mig (Daniel) og hør om forløbet er rigtigt for dig.

 3. Friendmakers' lukkede fb-gruppe
  --
  Bliv medlem af min lukkede facebook-gruppe og få viden om at mindske og mestre din sociale angst og samtaler, så du kan få friheden til at leve et fuldt socialt liv. Bliv medlem her.